Evropská komise („EK“) oznámila dne 10. února 2021, že přijímá závazky nabídnuté společností Aspen Pharma Ireland Limited a jejími přidruženými společnostmi („Aspen“) ohledně některých svých onkologických léčivých přípravků („léčivé přípravky“). Jedná se o tyto léčivé přípravky: Alkeran (melfalan) injekce 50mg a tablety 2mg, balení 25 tablet, Lanvis (thioguanine) tablety 40mg, Leukeran (chlorambucil) tablety 2mg, balení 25 tablet, Myleran (busulfan) tablety 2mg, balení 100 tablet, a Purinethol (merkaptopurine) tablety 50mg, baleni 25 tablet. Závazky přijal Aspen v odezvě na obavy EK ohledně způsobu, kterým Aspen stanovoval ceny léčivých přípravků, přičemž společnost na tyto obavy tímto reaguje.