Stránka pro pacienty

Evropská komise („EK“) oznámila dne 10. února 2021, že přijímá závazky nabídnuté společností Aspen Pharma Ireland Limited a jejími přidruženými společnostmi („Aspen“) ohledně některých svých onkologických léčivých přípravků („léčivé přípravky“). Jedná se o tyto léčivé přípravky: Alkeran (melfalan) injekce 50mg a tablety 2mg, balení 25 tablet, Lanvis (thioguanine) tablety 40mg, Leukeran (chlorambucil) tablety 2mg, balení 25 tablet, Myleran (busulfan) tablety 2mg, balení 100 tablet, a Purinethol (merkaptopurine) tablety 50mg, baleni 25 tablet. Závazky přijala společnost Aspen v odezvě na obavy EK ohledně způsobu, kterým společnost Aspen stanovovala ceny léčivých přípravků, přičemž společnost na tyto obavy tímto reaguje.

V rámci přijatých závazků bude Aspen provádět zpětné platby konkrétním plátcům zdravotní péče, které v případě České republiky zahrnují jednotlivé pacienty, kteří uhradili doplatky za léčivé přípravky v období od 1. října 2019 do 30. června 2021. Výše slevy z doplatku za každý léčivý přípravek je následující:

Léčivý přípravek *Kód SÚKLSleva z doplatku na balení
Alkeran tablety – balení 25 ks019284241.02 Kč
Lanvis 40 mg – balení 25 ks019284354.67 Kč
Leukeran tablety – balení 25 ks0192844154.41 Kč
Purinethol tablety – balení 25 ks0136446165.92 Kč

* Za Alkeran injekce a Myleran tablety se nevyplácí žádná sleva, neboť se na ně nevztahují doplatky nevztahují.

Pokud máte jako pacient nárok na slevu z doplatku, musíte svůj nárok uplatnit do 31. prosince 2022 prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na níže uvedeném telefonickém či emailovém kontaktu.

Upozorňujeme, že k tomu, aby Aspen mohla zpracovat váš nárok na vrácení rozdílu v doplatcích, musíte předložit doklad o nákupu, s uvedením zakoupených léčivých přípravků, datem nákupu a potvrzením, že doplatek byl zaplacen doplatek.

Pro uplatnění přihlášení svého nároku prosím vyplňte příslušné údaje do formuláře níže a Aspen váš nárok proplatí do 90 dní od přijetí všech potřebných informací.

Budou akceptovány následující dokumenty:

 • Originál účtenky z lékárny
 • Kopie účtenky z lékárny
 • Oznámení zdravotní pojišťovny o úhradě doplatku/„Výpis z osobního účtu pojištěnce“

Jestliže nemáte žádný z těchto dokumentů k dispozici, vytištěnou účtenku z lékárny nebo oznámení o úhradě doplatku můžete získat takto:

 • Kopie účtenky z lékárny:

Pacient může navštívit svou lékárnu a požádat o vytištění kopie účtenky. Většina lékárenských systémů je nastavena tak, že lze v nich vyhledat mimo jiné podle rodného čísla pacienta všechny transakce pro daného pacienta. Ze systému je možné kopii účtenky vytisknout a tato kopie bude považována za „doklad o zaplaceni“, bude-li na ní jasně vyznačen doplatek za léčivý přípravek a datum.

 • Oznámení zdravotní pojišťovny o úhradě doplatku/„Výpis z osobního účtu pojištěnce“ (Aspen potřebuje pouze relevantní část tohoto výpisu pro vyřízení Vašeho nároku na slevu z doplatku a doporučujeme Vám proto z výpisu odstranit/začernit veškeré informace o poskytnutých zdravotních službách nebo doplatcích, které nesouvisí s tímto nárokem):

Tento dokument lze považovat za „doklad o zaplacení“, pokud je na něm jasně vyznačen doplatek za léčivý přípravek a datum a dokument lze získat tímto způsobem:

 • Žádost o vydání výpisu z osobního účtu pojištěnce je možné také zaslat emailem s uvedením těchto informací:
  • předmět (žádost o výpis z osobního účtu)
  • jméno a příjmení
  • identifikační číslo pacienta
  • adresa trvalého pobytu

Užitečné emailové adresy a webové odkazy:

Pokud si přejete poskytnout informace raději emailem nebo telefonicky, na Aspen se můžete obrátit buď

Jméno a příjmení pacientaTelefonní kontakt pacienta
Emailová adresa pacienta (je-li k dispozici)Název banky
Telefonní kontakt pacientaMezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN)
Údaje týkající se nárokuIdentifikační kód banky (BIC)

s přiložením požadovaného dokladu (požadovaných dokladů) o nákupu; nebo

 • Telefonicky na čísle +420 771 161 562 v době od 09:00 do 17:00, pondělí až pátek (kromě státních svátků), kde budou nahrány shora uvedené informace a bude vám sděleno referenční číslo a pokyny k dodání dokladu (dokladů) o nákupu.

Se všemi informacemi poskytnutými pacientem bude nakládáno jako s přísně důvěrnými a všechny platby budou převáděny přísně v souladu s příslušnými zákony (včetně zákonů o ochraně osobních údajů). Viz naše Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů.

Máte-li jakékoli otázky týkající se nároku na platbu, prosím kontaktujte Aspen na čísle +420 771 161 562 v době od 9:00 do 17:00, pondělí až pátek, vyjma státních svátků; naši pracovníci vám ochotně pomohou.

Jakmile vyplníte a formulář níže (nebo poskytnete všechny potřebné informace emailem nebo telefonicky, včetně dokladu (dokladů) o nákupu), a pokud neobdržíte platbu do 90 dnů, nebo vás Aspen nebo její zástupci nekontaktovali za účelem vyjasnění vámi poskytnutých údajů, prosím obraťte se na Aspen na aspenonco.cz@aspenpharma.com.

FORMULÁŘ – MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY SHORA UVEDENÉ INFORMACE